Behovet av att lagra el från tidpunkter på dygnet när det produceras mycket, till när det råder brist, uppstår lätt i ett hushåll. Utellus erbjuder alla sina kunder och andra solcellsägare möjlighet att köpa batterier för lagring av el – ett jättebra sätt att hålla nere sina effekttoppar. Har ni solceller installerade och köper till batterier har ni hittat ett smidigt sätt att undvika underskott och behöva köpa in från externa producenter.

Med ett batteri kan ni lagra den elen era solceller överproducerar och bli ännu mer självförsörjande på energi.
Med ett batteri kan ni lagra den el era solceller överproducerat.

Hur fungerar det?
Batteriets integrerade elektronik följer energiflödena under dagen, och när din solcellsanläggning producerar ett överskott lagras elen och kan användas vid ett senare tillfälle. Men det är inte bara din egen el som går att lagra i batteriet, utan det fungerar även så att batteriet kan själv ’köpa’ ström från elnätet vid de tidpunkterna på dygnet då priserna är som lägst. Batteriet kan sedan spara elen för användning när elkostnaderna stigit igen på grund av hög efterfrågan. Det är med andra ord en försäkring för er om att alltid vara så energieffektiv och ekonomisk som möjligt.

Ekonomiskt smart och bra för miljön
Det blir allt trängre i de existerande elnäten och möjligheten för mikroproducenter att lagra och använda el vid ett senare tillfälle avlastar det allmänna elnätet från onödig belastning. Dessutom är det så att ju mer du säljer på elnätet, desto mer beroende blir du av eventuella bidrag som håller lönsamheten uppe idag. Du gör alltså både dig själv men även miljön en tjänst genom att använda lagrad el i ditt hushåll, till din bil och för ditt hems energibehov.

Vanliga frågor & svar

Hur fungerar batteriladdning?
Ett solcellsbatteri består av batteri, växelriktare och mätare, allt i ett paket. Lagringen sker helt automatiskt och är anpassad för att passa till smarta produkter för energieffektivisering i hemmet. Batterier installeras i stilrena moduler som enkelt kan utökas till större lagringskapacitet vid behov.

Vilken typ av batterier erbjuder Utellus?
Vi erbjuder idag litium-jon-batterier från Sonnen Batterie.

Vi erbjuder tre olika storlekar på batteri för att lagra din genererade solel.

Finns det olika modeller?
Ja – vi erbjuder tre olika storlekar. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja det optimala batteriet för dina behov.

Vad har batterierna för lagringskapacitet?
Batterisystemen Utellus erbjuder har en kapacitet på 5kWh-15kWh.

Finns det investeringsstöd att söka vid lagring av el i batterier för hemmabruk?
Absolut, Energimyndigheten erbjuder ett investeringsstöd för installation av lagringssystem. Stödet får ges för högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor, förutsatt att installationen sker senast den 31 december 2020.

Vad kostar det?
Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med kostnadsuppskattning & skarp offert.

Hur kan Utellus hjälpa mig att komma igång?
– Vi diskuterar dina förutsättningar och behov.
– Vi designar den bästa installationen för ditt hem och din förväntade elförbrukning, när, var och hur mycket ni behöver.
– Vi installerar och sätter igång. Inga problem!

Frågor och svar om batterier och batterilagring av el för solceller

Intresseanmälan - batteri & laddning

Genom att fylla i och skicka in dina uppgifter i detta formulär intygar du att du har läst och förstått vår Integritetspolicy.

Tack för din intresseanmälan!

Vi återkommer till dig inom kort.

Läs gärna mer i frågor & svar om batterier och laddning här.