Nyheter

article image

Solpaneler + vindandelar = sant!

Dra nytta av egenproducerad el från sol- och vindkraft året om
– solel på sommaren och vindel på vintern!
article image

Energiskatten flyttar till elnätsfakturan

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Detta är ingenting som påverkar kostnaden för slutkunden och du behöver inte vidta några åtgärder.
article image

Solcellsstödet höjs till 30 procent från årsskiftet

Stödnivån höjs från tidigare 20 procent för privatpersoner till 30 procent och gäller beslut som tas från och med 1 januari 2018.
article image

Utellus har Sveriges nöjdaste elkunder för fjärde året i rad

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har gjort sin årliga undersökning och nu står det klart att Utellus för fjärde året i rad har de nöjdaste elkunderna på privatmarknaden i Sverige.