Nyheter

article image

Nu händer det!

Solelen är nu det som växer snabbast av alla kraftslag i världen. Enligt färska siffror från den internationella energimyndigheten IEA ökade ny solkapacitet med 50% under 2016. Prognosen för 2022 skrivs därmed upp till att förnybara energikällor då kommer att motsvara ca hälften av energin vi får från kolkraft globalt sett.
article image

Regeringen utreder skattereduktion för andelsägd el

Goda nyheter för alla andelsägare. Regeringen har initierat en utredning av skattelättnader för andelsägd förnybar el.
article image

Låt solen stråla och vinden vina!

Det är en väldigt spännande tid där ena dagens dystra nyheter om klimatförändringarna följs upp av spännande nyheter om nya tekniker inom förnybar energi dagen därpå.
article image

Lagra din el

Priserna på batterier för lagring har sjunkit med 10-12% årligen. Vi på Utellus erbjuder, genom vårt samarbete med tyska Sonnen, ett av marknadens bästa lagringsalternativ till dem som själva producerar solel.
article image

Länge leve elbilen!

Vi är på väg in i ett systemskifte av hela vår bilflotta. Volvo Cars samtliga nya bilar som lanseras från och med 2019 kommer att vara utrustade med en elmotor. Elbilen är här för att stanna.
article image

Vi är självförsörjande på el

Genom vindandelar i Utellus täcker Lars-Åke och Berit Andersson stora delar av sitt energibehov. De nöjde sig dock inte där och har nu installerat solceller med Utellus.