Nyheter

article image

Vi är självförsörjande på el

Genom vindandelar i Utellus täcker Lars-Åke och Berit Andersson stora delar av sitt energibehov. De nöjde sig dock inte där och har nu installerat solceller med Utellus.