Överskottsel

Hur mycket solel du kan producera och sälja beror förstås på takets läge, antal paneler och förbrukningsmönster. Vanligt är att en solproducent inte använder all producerad el själv, dvs får ett överskott av el. Överskottet av solel kan säljas och genererar en intäkt. Nedan kan du läsa om de olika intäkterna du kan få för din solel.

Löpande intäkter för överskottsel

Intäkterna för din solel består av flera delar. Grafen nedan visar intäkterna baserat på marknadspris de senaste sex månaderna. Totala intäkter 1,27 kr/kWh.

 

Vad betyder de olika posterna?

Nätnytta
Nätbolaget betalar ut så kallad ”nätnytta” för överskottsel, som tack för att din el tar närmsta vägen till grannen.

Elcertifikat
När du matat ut ettusen kilowattimmar överskottsel på nätet skapas ett elcertifikat som du kan sälja, Utellus köper dem av dig och hjälper dig med det praktiska kring administrationen av ditt elcertifikatkonto.

Överskottsel
Du använder själv ungefär hälften av elen du producerar. Resten matas ut på nätet och du kan sälja den till ditt elbolag – Utellus. När du använder din egen el sparar du dessutom pengar på elen du slipper köpa där extra kostnader och avgifter tillkommer. Vi köper din el till marknadspris (spotpris) minus två öre.

Skattereduktion
Staten vill stötta mikroproduktion av förnybar el och ger en skattereduktion på 60 öre för varje kilowattimme du matar ut på nätet. Detta rapporteras automatiskt till Skatteverket och redovisas i din deklaration.

 


Jag vill sälja solel till Utellus

Du behöver vara elkund hos oss på din förbrukningsanläggning för att vi ska kunna köpa din överskottsel. Om du inte redan är elkund hos Utellus kan du börja med att teckna ett elavtal. När detta är gjort kan du teckna ett tilläggsavtal för försäljningen av din solel.

Tilläggsavtal
KonsumentNäringsidkareBRF

Elcertifikat
Markera i tilläggsavtalet om du vill sälja elcertifikat till Utellus. Om du vill ha hjälp med att sätta upp ett elcertifikatkonto bifogar du en godkänd fullmakt med avtalet så hjälper vi dig med både registreringen hos Energimyndigheten och handhar ditt CESAR-konto.
Fullmakt

För att få digitala blanketter för signering, kontakta sol@utellus.se.

 


Återbetalningstid

För en villa med 24 paneler (295W Trina) i söderläge är återbetalningstiden cirka 10 år. För att räkna ut pris, produktion och återbetalningstid för ditt eget hus kan du använda vår solkalkylator.

Räkneexempel, första året med 24 paneler riktade åt söder i 40° vinkel:
Poduktion: 6 809 kWh
Egenkonsumerad el: 3 405 kWh
Intäkt överskottsel: 3 609 kr
Besparing egenkonsumerad el: 4 316 kr
Avkastning: 9,3%

 

Har du några frågor? Kontakta våra Solrådgivare på 0771-81 87 00 eller sol@utellus.se.

Tjäna pengar på ditt tak!

Bli självförsörjande med den allra renaste formen av energi – solenergi. Se hur mycket du kan spara med solceller på ditt tak: