Överskottsel

Hur mycket solel du kan producera och sälja beror förstås på takets läge, antal paneler och förbrukningsmönster. Vanligt är att en solproducent inte använder all producerad el själv, dvs får ett överskott av el. Överskottet av solel kan säljas och genererar en intäkt. Nedan kan du läsa om de olika intäkterna du kan få för din solel.
Solceller på villatak

Löpande intäkter för överskottsel

Intäkterna för din solel består av flera delar. Grafen nedan visar intäkterna baserat på marknadspris på el under de senaste sex månaderna.

Just nu erbjuder vi ett premiumavtal till de kunder som installerar solceller genom Utellus. Du får då 25 öre/kWh utöver spotpriset under ett år, upp till 5000 kWh. Det innebär att du som premiumkund får totalt 1,18 kr/kWh med nuvarande priser på el!
Skicka in en intresseanmälan för solceller

överskottsel juli

Vad betyder de olika posterna?

Ursprungsgaranti
Solelproducenter får en ursprungsgaranti (UG) av staten för varje 1000 kWh el som solanläggningen producerar. Ursprungsgarantin visar att energikällan som elen kommer ifrån är förnybar och kommer ifrån sol. Utellus köper dem av dig och hjälper dig med det praktiska kring administrationen.

Nätnytta
Nätbolaget betalar ut så kallad ”nätnytta” för överskottsel, som tack för att din el tar närmsta vägen till grannen.

Elcertifikat
När du matat ut ettusen kilowattimmar överskottsel på nätet skapas ett elcertifikat som du kan sälja, Utellus köper dem av dig och hjälper dig med det praktiska kring administrationen av ditt elcertifikatkonto.

Elpris
Du använder själv ungefär hälften av elen du producerar. Resten matas ut på nätet och du kan sälja den till ditt elbolag – Utellus. När du använder din egen el sparar du dessutom pengar på elen du slipper köpa där extra kostnader och avgifter tillkommer. Vi köper din el till marknadspris (spotpris) minus två öre, i grafen ser du elpris efter Utellus avdrag.

Skattereduktion
Staten vill stötta mikroproduktion av förnybar el och ger en skattereduktion på 60 öre för varje kilowattimme du matar ut på nätet. Detta rapporteras automatiskt till Skatteverket och redovisas i din deklaration.

 


Jag vill sälja solel till Utellus

Du behöver vara elkund hos oss på din förbrukningsanläggning för att vi ska kunna köpa din överskottsel. När du är det kan du teckna ett tilläggsavtal för försäljningen av din solel.

Kontakta sol@utellus.se för att få digitala blanketter för signering,

Tilläggsavtal
KonsumentNäringsidkareBRF

Elcertifikat och ursprungsgarantier
Markera i tilläggsavtalet om du vill sälja elcertifikat och UG till Utellus. Om du vill ha hjälp med att sätta upp ett CESAR-konto fyller du även i en fullmakt med tilläggsavtalet så hjälper vi dig med både registreringen hos Energimyndigheten och handhar ditt CESAR-konto.

 


Återbetalningstid

För en villa med 24 monokristallina solpaneler i söderläge är återbetalningstiden cirka 10-15 år med cirka 10% avkastning. För att räkna ut pris, produktion och återbetalningstid för ditt eget hus kan du använda vår solkalkylator.

Har du några frågor? Kontakta våra Solrådgivare på 0771-81 87 00 eller sol@utellus.se.

Tjäna pengar på ditt tak!

Bli självförsörjande med den allra renaste formen av energi – solenergi. Se hur mycket du kan spara med solceller på ditt tak: