Praktiskt

Ska du anmäla en flytt, har svårt att förstå din faktura eller vill överlåta dina vindandelar till en ny ägare? Nedan är några av de vanligaste blanketterna som behövs. Hittar du inte det du söker? Ring oss på 0770-818 700 eller maila på kundservice@utellus.se så hjälper vi dig.


Överlåtelse vindandelar
Så här gör du för att överlåta vindandelar.

  1. Skriv ut denna blankett.
  2. Båda parterna skriver under ett originaldokument som skickas till Utellus.
  3. Dokumentet inkommer till Utellus som ger det vidare till styrelsen för godkännande.
  4. Styrelsen skickar tillbaka det godkända dokumentet och Utellus behandlar överlåtelsen.

OBS! En avgift på 350 kr kommer att tas ut på den nuvarande andelsinnehavarens nästkommande faktura. När en överlåtelse inkommit förutser Utellus att betalningen mellan parterna är löst. En överlåtelse tar minst ca en månad vilket innebär att påkopplingarna av andelarna för den nya andelsinnehavaren kan bli annat datum än datumet på överlåtelsen.


Flyttanmälan

Du kan enkelt anmäla flytt av andelar mellan egna anläggningar genom att fylla i och skicka in en blankett för flytt av andelar.

Observera att vi endast kan genomföra din flyttanmälan om Utellus har elleverans till båda anläggningarna.

  1. Skriv ut blanketten från hemsidan alternativt be att få en hemskickad från Utellus genom att mejla till kundservice@utellus.se
  2. Skriv under dokumentet och skicka originalet till Utellus.
  3. Dokumenten inkommer till Utellus som behandlar ärendet.

OBS!
En avgift på 200 kr kommer att tas ut på nästkommande faktura. Datumet för flytt av andelar kan endast ske den första varje månad framåt i tiden.

Blankett för flytt av andelar


Fakturahjälp

För att få fram din rätt till andelsel varje månad delar man andelsinnehavet i kWh (1 000 kWh per andel) med 365, vilket motsvarar antalet dagar per år (under skottår är det 366 dagar). Multiplicera sedan volymen kWh med antalet dagar i den månaden fakturan omfattar.

Detta innebär att mängden andelsel varierar mellan månaderna. Den andelsel som du av någon anledning inte utnyttjat en månad, samlas »på hög« och avräknas mot kommande fakturor under andelsåret. Avräkning av andelsel kan även ske retroaktivt under andelsåret. Ett andelsår pågår 1 april – 31 mars, vilket innebär att den andelsel du inte utnyttjat före den 31 mars alltså förfaller. Om å andra sidan din elförbrukning varit större än vad som omfattas av dina andelar, täcks den delen av kompletteringsel. Kompletteringselen inhandlas på elbörsen NordPool.

All den el som Utellus säljer är förnybar och märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. På fakturan tillkommer också lagstadgad elcertifikatsavgift och energiskatt enligt ovan samt Utellus fasta avgift. Observera att konto för inbetalning inte är detsamma som det kontonummer till vilket andelarna betalades.

 

Fakturaalternativ
Vi skickar våra fakturor månadsvis i efterskott. Fakturorna sänds via e-post men du kan också välja något av dessa alternativ:

– E-faktura. Du gör E-fakturaanmälan via din internetbank
– Autogiro med fakturakopia via e-post. Du gör autogiroanmälan via din internetbank. Villkor för autogiro finner du här.

Andelsel
Priset för andelsel i Solivind El Ekonomisk Förening är för närvarande 28 öre per kWh. Styrelsen sätter priset på årsbasis.

Vanlig el /kompletteringsel
Ditt elpris beräknas på elbörsen NordPools volymvägda spotpris. Det betyder att elpriset varierar varje månad. Vårt påslag är 2 öre per kWh. Därutöver tillkommer den lagstadgade energiskatten, elcertifikat och moms.