Allt om solceller för bostadsrättsföreningar

Solceller för en bostadsrättsförening är ett naturligt steg för den som vill energioptimera sin fastighet och samtidigt bidra till omställningen av förnybar energi i samhället.

När man ska utvärdera och jämföra solceller för en bostadsrättsförening finns det en rad saker som är bra att sätta sig in i. Dessutom skiljer sig förutsättningar och regler beroende på vilken typ av fastighet det handlar om. Här kan du läsa om de steg en bostadsrättsförening behöver gå igenom från idé till en installation.
Planera

Installera

Producera

Personlig rådgivning  Nyckelfärdig installation Förnybar energi som aldrig tar slut
100% skräddarsydd lösning Komplett projektering Realtidsuppdatering
Offert Utbildning i systemet Försäljning av överproduktion

Planera

 Gratis offert
 Personlig rådgivning
 Platsbesök
 Skräddarsydd lösning
 Lönsamhetsberäkning

Installera

Nyckelfärdig installation
Kvalitetspaneler
Administration
Certifierade partners
Utbildning i systemet

Producera

 Trygga garantivillkor
 Övervakning i mobilen
 Kontinuerlig support
 Försäljning av överskottsel
 Minimalt underhåll

 


Brf Fruängsporten, 429 solpaneler

Dick Bender, Ordförande hos Brf Fruängsporten delar med sig av bostadsrättsförenings solresa från offert till färdig installation. Utellus installerade 429 solpaneler från SunPower tillsammans med samarbetspartnern SunnyFuture på föreningens tak. De har en installerad effekt på 150, 6 kW och en årsproduktion på ca 148 000 kWh solenergi.

Läs mer


Artikeln i korthet:

 1. Inledningsvis – Vad finns det för förutsättningar?
 2. Takets skick, lutning och väderstreck
 3. Fastighetens elanvändning och upplägg på elavtal
 4. IMD (Individuell Mätning och Debitering) inom en Brf
 5. 5 anledningar till varför du borde installera solpaneler
 6. Skattereduktion för Brf:er
 7. Investeringsstöd för Brf:er
 8. Momsen på investeringskostnaden
 9. Få det bästa solcellssystemet för din Brf

Inledningsvis – Vad finns det för förutsättningar

Vid en solcellsinstallation i en bostadsrättsförening är det några saker som avgör hur goda förutsättningar man har – storlek på taket och dess solläge, hur fastighetens elanvändning ser ut samt upplägg på elavtal inom föreningen. 

Låt oss gå igenom det.

Takets skick, lutning och väderstreck

Solpanelerna funkar bäst när solstrålarna träffar rakt på dem. Därav är den ideala takvinkeln mellan 30-40 grader. 

Många tror att allt utom södertak är dåligt, vilket inte stämmer. Tittar man på tak i söderläge producerar de bättre. Däremot har man som regel minst konsumtion under de timmar som man producerar strömmen, alltså mitt på dagen.  Har man istället en anläggning åt väst eller öst, så kommer man producera mer på morgon/förmiddag eller eftermiddag/kväll istället. Det medför att man använder mer av elen själv och den bästa och mest värdefulla kilowattimmen är den man använder själv. Har man ett helt rakt väst/öst tak får man dubbelt så mycket tak att nyttja då man kan använder båda sidorna.

Eftersom solcellsanläggningen förväntas att sitta på taket i mer än 30 år är det viktigt att taket är i gott skick. Är man osäker rekommenderar vi att ni ber en takläggare att göra en besiktning.

 

→ Läs mer om hur solceller fungerar i Sverige under vinterhalvåret

Fastighetens elanvändning och upplägg på elavtal

Ju högre elanvändning som finns inom föreningen, desto större är sannolikheten att investeringen blir lönsam.

Ofta har respektive lägenhet inom en förening ett eget elavtal för sin hushållsel. Då anpassas solcellsanläggningen i så fall för att den bara ska producera el som går till fastighetselen, alltså den el som används i gemensamma utrymmen som exempelvis trapphus, hissar, tvättstugor och förråd och trapphus.

IMD (Individuell Mätning och Debitering) inom en Brf

IMD står för Individuell Mätning och Debitering, vilket innebär att elförbrukningen mäts och debiteras per lägenhet. På så sätt betalar hyresgästerna inom föreningen enbart för den faktiska elförbrukningen. 


El- och nätabonnemangens fasta kostnader minskar då och allt samlas under ett avtal för hela föreningen istället för att varje lägenhet ska ha ett varsitt avtal.

Hur fungerar IMD inom en Brf?

Fastigheten har en gemensam huvudmätare, medan alla lägenheter har individuella undermätare. Som fastighetsägare har du ett kollektivt abonnemang för hela huset och debiterar därefter respektive hushåll baserat på förbrukningen enligt undermätaren och den taxa som fastställts vid hyresförhandlingen.

Debiterad del för lägenhetsinnehavaren i kronor är detsamma som antal kWh för den specifika lägenhetsinnehavaren delat med de totala kWh för alla med undermätning gånger föreningens totala förbrukning i kronor.

Vilka fördelar finns det med IMD för en Brf?

Framförallt är det möjligt se hur mycket varje lägenhet faktiskt förbrukar samtidigt som varje hushåll får chansen att påverka sina egna boendekostnader. Utöver att kostnaden för respektive hushåll blir rättvis, så finns det även miljömässiga vinster som följd av att individuell mätning ökar medvetenheten och därmed ofta minskar elförbrukningen. 

Kort beskrivet är IMD bra för både ekonomin och för miljön.

Är IMD är en lönsam investering för en Brf? 

Ja, IMD är i princip alltid en lönsam investering för en bostadsrättsförening. Speciellt om lasterna är olika stora vid olika tidpunkter eller planerar att installera solceller.

 

Läs mer om hur IMD funkar

5 anledningar till varför du borde installera solpaneler

→ Det sänker månadskostnaderna. Med solceller minskar ni elkostnaden från dag ett och ni får även en extra intäkt för all el ni skickar ut på elnätet.

→ Det är miljömedvetet. Framtidssäkra med en grön energikälla som gör att medlemmarna kan känna sig stolta över att ha sin egen fossilfria mikroproduktion.

→ Det är en bra investering. Avkastningen på solanläggningar ligger i snitt på 10% och ni kan räkna med att dra nytta av solcellerna även 10–20 år efter att investeringen är återbetald.

→ Det är enkelt. Solpanelerna kräver minimalt med underhåll och du kan övervaka produktionen av solenergi på panelnivå direkt i mobilen eller datorn. Utellus köper er överproducerade solel månadsvis via självfaktura och handhar ert konto hos Energimyndigheten så att ni även kan sälja ursprungsgarantier och elcertifikat.

→ Det är tryggt. Panelerna har lång livslängd och levereras med trygga garantivillkor. Utellus samarbetar endast med utvalda certifierade leverantörer. Med egen elproduktion säkrar ni även inför elprisets toppar och dalar.

Skattereduktion för Brf:er

Likt privatpersoner, kan även bostadsrättsföreningar ta del av skattereduktion vid installation av solceller. Värt att förtydliga är att den kommunala fastighetsavgiften (tidigare kallad fastighetsskatt) är något som kommer att vara möjligt att dra skattereduktionen mot. Däremot är ett krav att man har max. 100 amperes-säkring, så att man klassas som mikroproducent. 

Skattereduktionen är något man kan få på sin överproduktion, vilket innebär att man får dra av på skatten för den el som man skickar ut på elnätet (60 öre/kWh). Som bostadsrättsförening kan man få max. 18.000 kronor i avdrag per år och är inget som hör samman med själva investeringskostnaden.

Investeringsstöd för Brf:er

Tidigare fanns ett investeringsstöd som bostadsrättsföreningar kunde ansöka om vid installation av solceller, men sedan den 7 juli 2020 råder ansökningsstopp.

Föreningar som hann lämna sina ansökningar kan bli beviljade stödet om de har tur. Dock är det aningen tveksamt om de pengar som finns räcker till alla ansökningar som inkom under 2020. Från den 15 januari 2021 sänktes bidraget från 20 % till 10 % av investeringskostnaden, men gäller i så fall enbart för dem som redan skickade in sin ansökan innan ansökningsstoppet infördes.

 

→ Läs mer om vad som gäller för dem som har ansökt om investeringsstödet och väntar på besked, samt det nya ROT-avdraget innebär

Momsen på investeringskostnaden

Som företag kan man generellt dra av moms på investeringar som man gör. Det är däremot en del undantag för bostadsrättsföreningar i detta, då investeringen nyttjas av medlemmarna inom föreningen. 

En bostadsrättsförening får inte ta ut utgående moms på bostadsrättsavgifter. Av den anledningen har den inte rätt att göra avdrag för ingående moms på kostnader för föreningen som har med förvaltningen av bostäderna att göra. I praktiken innebär detta att olika ombyggnationer – såsom att installera solceller – blir 25 % dyrare för en bostadsrättsförening än för ett företag med vanligt momsplikt då momsen klassas som en utgift för föreningen.

Låt säga att en Brf investerar i en anläggning där produktionen delvis kommer nyttjas av medlemmarna, men även delvis av en butik som föreningen hyr ut i sitt bottenplan. En bostadsrättsförening kan inte lyfta momsen på det som går till medlemmarna, men i detta fall finns det även en del som går.

I denna fråga rekommenderar vi att du tar kontakt med din revisor eller direkt med Skatteverket för att få direkt svar på vad som gäller i just ditt fall.

Få det bästa solcellssystemet för din Brf

Vad roligt att du är intresserad av solceller. Lysande idé tycker vi, för framtiden är ljus och inte en sekund av den bör missas. 

För att få den bästa lösningen för din bostadsrättsförening ska du börja med att ta kontakt med en solrådgivare för att boka kostnadsfri solvärdering. På så vis får ni tillsammans en ärlig uppfattning om vilka förutsättningar som finns, bättre förståelse angående hur mycket energi just ditt tak kan producera och vad det skulle kosta på ett ungefär. 

Offert - solceller till bostadsrättsförening

Lämna dina uppgifter för att få en skräddarsydd offert och lönsamhetskalkyl beräknad på er bostadsrättsförenings förutsättningar.

Genom att fylla i och skicka in dina uppgifter i detta formulär intygar du att du har läst och förstått vår Integritetspolicy.

Tack för din intresseanmälan!

En Solrådgivare kommer att kontakta dig inom kort. Du kan förbereda dig inför samtalet redan nu genom att ta fram följande information:

 • Ritningar
 • Bild på huset
 • Bild på elcentralen
 • Årsförbrukning (kWh)

Ha det gott!