Det gröna avdraget – förenklat och större bidrag för dig som installerar elbilsladdare hemma

Tidigare ansökte man om ett stöd efter att installationen hade genomförts och går fortfarande att göra för installationer som slutfördes innan årsskiftet. Men efter årsskiftet infördes en ny typ av investeringsstöd för dig som vill installera laddbox hemma som är en form av skattereduktion. 

Det nya gröna avdraget gäller för alla installationer som görs från och med 1 januari 2021 och fungerar på samma sätt som med ROT- och RUT-avdrag. Till skillnad från det vanliga ROT-avdraget gäller avdraget för både material- och arbetskostnad. Nu görs avdraget istället direkt på fakturan och företaget som genomför installationen får i sin tur sedan tillbaka pengarna från Skatteverket.

Detta är vad som gäller för det gröna avdraget för solceller, batterier och laddboxar 2021:

Detta är vad som gäller för det gröna avdraget för solceller, batterier och laddboxar 2021

Gäller även för installation av solceller och batterilösningar

Utöver laddboxar gäller skattereduktionen även om du installerar en batterilösning till din solcellsanläggning för att lagra din egenproducerade energi. För sådana system gäller 50 % avdrag på installationskostnaden och är max 50.000 kronor per person och år.

Installerar du ett elnätanslutet solcellsystem omfattas även det av skattereduktionen, men för denna installation är avdraget begränsat till 15 % av kostnaden för arbets- och materialkostnader. 

Bra att komma ihåg!
Du måste köpa in själva laddboxen eller batteriet och arbetet från samma företag för att kunna nyttja skatte­reduktionen för båda kostnaderna. 

Låt säga att du skulle köpa själva laddboxen från ett företag, och installationen från ett annat företag, så skulle avdraget enbart räknas på installatörens faktura. Då har du alltså endast rätt till ROT-avdraget för själva arbetet, vilket är 30%. 

Skulle du däremot köpa solceller, så behöver solcellssystemet inte installeras av samma leverantör som gjorde laddboxen.

Mer generöst än det tidigare investeringsstödet

Det gröna avdraget är jämfört med det tidigare investeringsstödet mer generöst. Tidigare kunde du få bidrag för halva installationskostnaden, men summan var begränsad till max 10.000 kronor. 

En skillnad är att det i år endast är skatte­betalare som har rätt till bidraget då det i grunden är skatte­reduktion, så man måste betala lika mycket i skatt för att vara kvalificerad att nyttja avdraget.

 

Källa: DN.se