10 myter om solceller

Myt 1: Solceller är bara dyrt och lönar sig inte

Att solceller är en bra investering för miljön vet de flesta, men det är det även för plånboken. Besparingen beror såklart på hur stor anläggningen är och hur mycket energi som används i fastigheten.

Vår försäljningschef Joakim Setterberg förklarar hur det är möjligt att spara pengar på sina solceller och vad man kan förvänta sig av dem.

Hur mycket kan man förvänta sig att spara på sina solceller?
– En vanlig villainstallation brukar generera mellan 8-10% i avkastning. En anläggning som kostar 100.000 kronor kommer alltså att generera ca. 8000-10.000 kronor/år i besparingar och intäkter.

Solceller på taket gör dig till mikroproducent och solelen kommer du i första hand att använda själv. Producerar du däremot mer än vad du konsumerar skickas överskottet ut på elnätet där fördelningen mellan dessa på årsbasis brukar vara 50/50. Hälften av elen kommer alltså att säljas ut på elnätet.

 

Lär mer om hur mycket du kan spara på att installera solceller:

 

Så mycket pengar kan du spara på att installera solceller

Myt 2: I Skandinavien har vi inte tillräckligt med sol

Att vi har mörka vintrar i Sverige är inget man kan sticka under stolen med, men för att producera solenergi behöver det inte heller vara strålande sol.

Solceller ger mindre el på vintern, men de ger el även då. Bara för att solen står lägre och att det är mörkare slutar alltså inte solcellerna att producera el – även om det är mindre än under sommarhalvåret.

Det har visat sig att vi i Sverige faktiskt har ett klimat som är idealiskt för solceller och att våra förutsättningar för solceller är lika bra som i Centraleuropa. Det finns intressanta studier att titta på i sammanhanget från det norska forskningsinstitutet SINTEF som talar för att solens instrålning kan vara mycket intensiv under vintertid på grund av reflektioner från snön. Det har dessutom visat sig att kylans påverkan på panelerna kan vara positiv, medan riktigt höga temperaturer istället orsakar problem med dem och gör att de tappar i effektivitet och kan drabbas av energiläckage.

 

Läs mer om hur solceller fungerar i Sverige under vinterhalvåret:

Så fungerar solceller i Sverige under vinterhalvåret

Myt 3: Bidrag för solceller är svårt att ansöka om och tar lång tid

Det tidigare investeringsstödet slopades sommaren 2020 och ersattes 1 januari 2021 av ett grönt avdrag som fungerar som en skattereduktion.

Avdraget sker numera direkt på fakturan, istället för att man som tidigare ska behöva ligga ute med pengar i väntan på godkännande av sin ansökan om bidrag för sin solcellsinstallation. Det nya gröna avdraget innebär att den långa väntetiden inte längre finns och att avdraget är mer generöst än det tidigare investeringsstödet, vilket dessutom är möjligt att nyttja en gång per person och år vid utbyggnation.

Kort beskrivet är ledtiderna beträffande solcellsbidrag ett minne blott och att installera solceller har inte varit enklare än vad det är nu. Vi kan därmed slå hål på myten om att det skulle vara krångligt.

 

Läs mer om det gröna avdraget:

Allt om grönt avdrag för solceller, solcellsbatterier och laddboxar

 

Myt 4: Det krävs bygglov för att installera solceller

Tidigare behövde man ansöka om bygglov vid solcellsinstallation på sin fastighet, men 2018 avskaffades kravet på bygglov för solceller som monteras i hustakets riktning och innebär att processen numera är ännu enklare.

I de allra flesta fall krävs inget bygglov för att installera solceller. Enligt Boverket måste vissa kriterier vara uppfyllda för att en solcellsanläggning ska vara bygglovsbefriad. Skulle du känna dig osäker är du välkommen att kontakta våra solrådgivare eller kontakta byggnadsnämnden i din kommun gällande vad som gäller i ditt fall.

 

Läs frågor och svar om bygglov för solceller:

Behövs bygglov för att sätta upp solceller?

 

Myt 5: Solceller är fula

Detta är nog en smaksak, men under de senaste åren har utvecklingen gått snabbt framåt och många tror fortfarande att solceller ser likadana ut som för många år sedan då de hade en säregen, silvrig aluminiumram. 

Numera är solcellerna oftast svarta och det går även att välja integrerade solceller, alltså att de är inbyggda i taket. Något som är relativt nytt på marknaden är glas/glas-paneler, vilket är en solcellsmodul som har glas både över och under solcellerna. Några fördelar med glas/glas är bland annat att de har en mer robust och pålitlig konstruktion av solcellsmodulen, oftast har längre garanti och effektgaranti, samt enligt många är mer diskreta och visuellt snyggare än glas/folie-paneler.

Användningsområdet för solceller sträcker sig längre än hustaken. Bland annat finns det något som kallas för tunnfilm, vilket är en helt annan typ av solceller med unika egenskaper som är till stor fördel i vissa projekt. Tunnfilm är en lätt och böjbar lösning som kan nyttjas till att exempelvis tapetsera en bil eller göra likt Midsummer.

Utvecklingen av solceller går framåt hela tiden där nya och innovativa lösningar presenteras med jämna mellanrum.

 

Läs mer om glas/glas-paneler:

Allt du behöver veta om glas/glas-paneler

Myt 6: Allt utom söderläge är fel väderstreck för solceller

Många tror att allt utom södertak är dåligt, vilket inte stämmer. Tittar man på tak i söderläge producerar de generellt sett bättre. Däremot har man som regel minst konsumtion under de timmar som man producerar strömmen, alltså mitt på dagen. Har man istället en anläggning åt väst eller öst, så kommer man producera mer på morgon/förmiddag eller eftermiddag/kväll istället.

Det medför att man använder mer av elen själv och den bästa och mest värdefulla kilowattimmen är den man använder själv. Har man ett helt rakt väst/öst tak får man dubbelt så mycket tak att nyttja då man kan använder båda sidorna.

 

Läs mer om solceller:

Solceller – privat

Myt 7: Solceller funkar inte på tak som är för platta

Solpaneler behöver en viss lutning för att fånga upp solens strålar. Därför tror många att ett platt tak inte är lämpligt för solpaneler. Det stämmer däremot inte. Solpanelerna funkar som bäst när solstrålarna träffar rakt på dem och vi brukar säga att den ideala takvinkeln är mellan 30-40 grader.

På ett platt tak är det möjligt att lägga solcellspanelerna på plats utan infästning och med hjälp av ställningar uppnå en lutning på ungefär 15 grader för maximal effekt.

Myt 8: Att installera solceller är krångligt

Att installera solceller har aldrig varit enklare. I takt med att nya produkter lanseras och fler installationer görs har även rutiner och metoder både blivit mer beprövade och förenklade. Att leva med solceller ska vara lika enkelt. Såhär går det till att installera solcellspaket  i  3 steg:

Steg 1: Planering
Inga behov är någon annans lika. Inledningsvis får du personlig rådgivning där vi tar fram ett 100% skräddarsytt system utefter dina behov och förutsättningar för att du ska få den bästa solcellslösningen. Vi hjälper dig samtidigt med lönsamhetsberäkningar och lämnar därefter en kostnadsfri offert där lika stort fokus ligger på estetik som på lönsamheten

Steg 2: Installation
Vi bistår med komplett projektering och levererar en komplett solcellsinstallation efter just dina förutsättningar och önskemål. Därefter får du naturligtvis utbildning, så att du lär känna systemet.

Steg 3: Livet med solceller
Det ska vara enkelt att köpa och installera solceller, men ännu enklare att leva med. Genom att installera ett komplett solcellspaket får du därför trygga garantivillkor, app-monitorering, kontinuerlig kontakt samt all hjälp du kan tänkas behöva med eventuell försäljning av överproduktion. Utan krångel eller oro.

Myt 9: Solceller minskar värdet på huset

Att solceller blir en allt vanligare syn på svenska hustak förvånar oss inte. Många tror att solceller kan minsta värdet på huset, men faktum är att ett hus med solceller på taket är mer attraktivt ur flera aspekter – på såväl kort som lång sikt.

Lägre driftkostnader tilltalar
Det är inte så konstigt med tanke på att framtida spekulanter på ditt hus får ”gratis el” motsvarande anläggningens produktion. Med lägre driftkostnad kan man kort och gott betala mer för huset, men ändå få lägre boendekostnader totalt sett förutsatt att räntekostnaden inte ökar mer än vad driftskostnaden sjunker.

Säljs snabbare än hus utan solceller
Enligt en studie från Vattenfall och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ökar solceller värdet på en bostad med cirka 14 procent vid försäljning. I en annan forskningsstudie från Lawrence Berkeley National Laboratory i Kalifornien, USA, kan man se att spekulanter på ett hus är villiga att betala mer om en solcellsanläggning finns installerad.

Hållbarhet allt viktigare vid husköp
Utöver den ekonomiska aspekten finns det också ett växande intresse för klimatet och miljön som bidrar till att solceller ökar husets värde. När vi köper en bostad spelar vår identitet en stor roll och då kan solceller som energialternativ attrahera en målgrupp som ser sig själv som miljövänlig och är väldigt köpstark.

 

Läs mer om hur värdet på huset ökar med solceller på taket:

Ökar värdet på huset om man installerar solceller?

 

Myt 10 : Det är bättre att vänta några år då tekniken förväntas bli mer effektiv och billigare

Många tror att solceller är något som är relativt nytt, men faktum är att de nuvarande kiselsolceller i princip har funnits sedan 60-talet. Solcellerna har sedan dess utvecklats och blivit allt mer effektiva och idag finns det många företag över hela världen som arbetar hårt för att fortsätta få upp effektiviteten ytterligare.

Under de senaste åren har kostnaderna på solcellsinstallationer fallit kraftigt, men sedan 2014 har vi sett stabilare priser på marknaden och vi tror på en fortsatt nedgång på priset för solpaneler. En annan viktig aspekt i lönsamhetskalkylen för en solcellsinstallation är det gröna avdrag man har rätt till. Det gröna avdraget ger 15% i skattereduktion, vilket man har rätt till en gång per person och år. Det möjliggör det att utöka sin anläggning varje år istället för att göra en fullskalig solcellsinstallation på en gång.

Ju tidigare du väljer att installera solceller, desto större blir dessutom klimatvinsten eftersom du minskar ditt koldioxidutsläpp från den dag som din installation börjar producera.

Så det finns ingen tid att förlora – att investera i och installera solceller nu är en ypperlig idé!

Guide: Förstå termerna i solcellsofferten

Term 1: Monokristallin och polykristallin

De två vanligaste solcellstyperna består av monokristallint kisel respektive polykristallint och utgör mer än 95% av världsmarknaden. 

Monokristallina solpaneler blir allt vanligare på grund av att dess verkningsgrad är högre och att prisskillnaden från polykristallina solpaneler idag är relativt liten. 

De monokristallina solpanelerna är i regel svarta medan de polykristallina solpanelerna är mörkblåa, vilket gör att många föredrar monokristallina av estetiska skäl.

Term 2: All-black

Monokristallina solpaneler är i stort sett svarta, men trots det kan panelerna göras ännu svartare. 

I regel är solceller nämligen laminerade på en vit plastskiva, vilket är vad som ger en solpanel sitt karakteristiska mönster. Genom att istället placera solcellerna på en skiva som är svart, så smälter solcellerna in och panelen upplevs som helsvart. 

I slutändan handlar det dock om en avvägning mellan elproduktion och estetik. Solpaneler producerar nämligen bättre och är mer effektiva ju svalare de är. Därför har paneler med svart baksida nackdelen att den absorberar mer värme än paneler med vit baksida. Helsvarta paneler är därav något mindre effektiva i regel då verkningsgraden kan vara uppåt 1% lägre.

Term 3: Kr/kW

Detta är den siffra som brukar rekommenderas att du jämför offerter med. Det finns olika storlekar och styrkor på solceller. Att titta på vad en panel kostar blir därför missvisande. 

En annan siffra som många använder är kr/kWh, vilket innebär att man jämför kostnaden med hur mycket el man får ut. Denna siffra kan däremot också vara missvisande då hur mycket anläggningen kommer producera är en uppskattning och olika aktörer kan räkna olika.

Term 4: Glas/glas-paneler

Glas/glas-paneler har – precis som det låter – två sidor av härdat glas som omsluter de tunna kiselsolcellerna.

Fördelarna med dessa är att de kan utnyttja solljuset som reflekteras mot baksidan av panelen. Detta är inte lika aktuellt på ett villatak, men för en solcellspark eller uppvinklade paneler kan det vara en fördel. 

Vanligt är att solpanelen annars har en framsida bestående av härdat glas respektive en baksida av plast – även kallad “folie”. Glas/glas-paneler finns både med och utan ram, till skillnad från glas/folie-paneler som alltid har en ram som vanligtvis brukar vara av aluminium.

Glas expanderar inte lika mycket vid värme, vilket orsakar mindre slitage på celler, kopplingar och andra komponenter. De är också kraftigare så de klarar av mer stötar osv. Det gör att glas/glas är tyngre och dyrare, dock är tyngden inte ett jättestort problem i Sverige där våra byggstandarder är så bra.

Värt att tänka på är att produktgarantier för glas/glas-paneler brukar gälla 25-30 år, vilket är längre än produktgarantier som enligt standard brukar ligga på 10-15. Dock innebär inte garantitiden att det är så länge respektive panel håller i praktiken – solpaneler har i allmänhet en livslängd på över 25 år.

 

Läs mer om glas/glas-paneler:

Allt du behöver veta om glas/glas-paneler

Term 5: Tunnfilm

Tunnfilm är en helt annan typ av solceller, vilka har några unika egenskaper som ger dem fördelar i vissa projekt. De är böjbara som kan nyttjas till att tapetsera en bil eller göra likt Midsummer.

De är mycket lättare, så har du problem med bärighet kan tunnfilm vara ett bra alternativ. Däremot får du vara beredd du betala betydligt mer för att få samma produktion med denna typ.

Term 6: Integrerat

Detta begrepp används till två olika solcellsalternativ. Det ena är att man har solceller som ser ut som tak eller att de ligger slimmade ovanpå. Det andra är att man fäller ner vanliga solceller i taket, alltså takintegrerat.

Term 7: Offgrid

Offgrid är hett idag. Många vill koppla från sig på elnätet eller har en stuga utan ström. Där vill man då bygga ett slutet system med solceller och batterier. Denna typ av anläggning går att bygga men är i dagsläget mycket dyr. 

Term 8: Halvceller

En vanlig solpanel består av 60 solceller. Halvceller är – precis som det låter – solceller som har delats på två. Jämfört med en vanlig solpanel har solpaneler med halvceller dubbelt så många celler – alltså 120 stycken.

Så, varför gör man på det viset? Kort förklarat är att förlusterna i en solpanel går att reducera genom att få ner strömstyrkan och därmed några procents effektökning. Det finns också andra fördelar med att göra paneler av halvceller, såsom att de blir något mindre känsliga för skugga.

Term 9: Tvåmeterspaneler (eller 72-cellspaneler)

En vanlig solpanel består – som ovan nämnt – av 60 solceller som är seriekopplade med  dimensionerna 1 x 1,7 meter. 

Numera finns det också en större variant som består av 72 solceller med dimensionerna 1 x 2 meter. Denna variant har därmed en högre effekt och kan ligga på över 400 W, medan en vanlig solpanel brukar ligga mellan 300 och 380 W. 

Vid jämförelse av olika offerter är det av den anledningen viktigt att inte jämföra en offert baserat på antalet paneler. Det viktiga nyckeltalet är som sagt att jämföra pris per kW.

Term 10: Optimerat system (paneloptimerare)

Det finns i dagsläget två olika typer av optimering som används. Paneloptimerare har en produkt som monteras vid varje solcell och kan på ett smart sätt minimera skuggförlusterna. Dessa ger också två andra fördelar. 

Paneloptimerare mäter exakt hur mycket ström som varje panel producerar och du kan följa detta i sitt övervakningssystem. Skulle strömmen brytas kommer optimerarna att minska strömmen till ofarliga 1V från varje panel. 

Alltså, om solcellssystemet stängs av på en anläggning som inte har detta kommer det fortfarande finnas farlig ström i kablarna mellan solcellerna och växelriktaren. Om paneloptimerare inte finns kallas anläggningen för ”strängoptimerat”, vilket är ett system som har en viss optimering mot skuggor, men inte lika bra som paneloptimerarna.

Term 11: Växelriktare

Växelriktaren är den komponent som omvandlar den likström som solcellerna producerar till växelström som kan nyttjas i huset. Växelriktaren är också den komponent som levererar det övervakningssystem där kunden kan följa sin produktion.

 

Läs mer om varför du behöver en växelriktare:

Därför behöver du en växelriktare till dina solceller

Term 12: Smart elmätare

De flesta växelriktare kommer med en display som visar hur mycket el som produceras. Har man internetuppkoppling till anläggningen är det möjligt att även övervaka produktionen i en app eller via webbläsaren när man vill.

Vill man ha en helhetsbild av både elproduktionen, elförsäljningen och elförbrukningen brukar däremot en extra elmätare behövas. Dessa kommer ibland med ytterligare funktionalitet, som exempelvis administration av elcertifikat.

Term 13: Överspänningsskydd

Ett överspänningsskydd är ett extra skydd för komponenterna i ett solcellssystem – framförallt växelriktaren. Precis som det låter skyddar det mot överspänningar, vilket oftast sker på grund av åsknedslag i närheten. 

Det finns både överspänningsskydd mellan solpanelerna och växelriktaren – alltså DC-sidan, och mellan växelriktaren och elcentralen – alltså på AC-sidan. Det kan förekomma att 

försäkringsbolag har krav på att en solcellsanläggning ska ha överspänningsskydd, exempelvis om man bor på landsbygden där det är större risk för åsknedslag.

Term 14: Produktgaranti

Den vanliga garantin som kan liknas med andra produkter. Alltså om något fysiskt går sönder på panelen.

Term 15: Effektgaranti

En speciell garanti som blivit standard för solceller. Denna garanti ska ge kunden en säkerhet om att anläggningens effektminsking inte är mer än en viss grad.

Exempelvis brukar det vara 85% efter 25 år. Detta betyder alltså att panelerna måste producera minst 85% efter 25 år, mot vad de gjorde från början. 

Term 16: Installationsgaranti

Installationsgarantin är den garantin som installatörerna lämnar på sitt arbete och täcker alla kostnader om deras jobb är anledningen till en reklamation.

Term 17: Såld el

I Sverige finns ett stöd som gör det lönsamt att även sälja sin el som mikroproducent. Nästan lika bra betalt som att använda den själv. Intäkterna kommer från:

Såld el (elbolaget)
Nätnytta (nätbolaget)
Skattereduktion (tillbaka på skatten)

Term 18: Elcertifikat och Ursprungsgarantier

→ Elcertifikatsystemet skapades för att ge ett bidrag till de som producerar förnybar ström. Alla som köper ström i Sverige betalar för elcertifikat som sedan slussas till alla som producerar förnybart. Även mikroproducenter kan ta del av detta.

→ Ursprungsgarantier är något elbolagen köper in för att hänvisa vart vår ström kommer från. Mikroproducenterna kommer alltså fatt å tilldelat ursprungsgarantier för Svensktillverkad solel som kan vara eftertraktat av elbolag som vill ha med det i sina elavtal.

Läs mer om överskottsel och vad de olika posterna betyder:

Överskottsel

5 saker att tänka på när du jämför solpaneler

Det finns en uppsjö av alternativ och saker att tänka när det kommer till solceller. Det är med andra ord inte helt enkelt att jämföra solpaneler och fatta ett beslut.

Tycker du att det är svårt att veta vad som är vad, och vad som är viktigt när? Det är du inte ensam om. När du står inför att installera solpaneler finns det en del saker att ha koll på innan du bestämmer vilka du ska montera, vilket snabbt kan upplevas som övermäktigt.

Här har vi sammanställt fem konkreta punkter att utgå ifrån som förhoppningsvis underlättar för dig när du ska jämföra olika alternativ och för att du ska kunna ställa de rätta frågorna.

5 saker att tänka på när du jämför solpaneler

1. Lutning och väderstreck: Börja med att utvärdera ditt taks förutsättningar och vilken lösning som är bäst lämpad


Först och främst ska du kolla på ditt hus förutsättningar. Alla förutsättningar ser olika ut och styr i sin tur vilken lösning som är bäst lämpad.

Tak i söderläge producerar generellt mest, men ett tak i väst till öst-läge kan också vara riktigt bra. Därför är takets unika förutsättningar en viktig del att titta närmare på innan du börjar jämföra olika alternativ av solpanel.

2. Certifiering: Välj solpaneler med etablerade certifikat


De vanligast förekommande och allmänt accepterade certifieringarna av solpaneler är från International Electrotechnical Commission (IEC). 

Certifieringarna som du ska fråga eller leta efter när du jämför solpaneler:

  • IEC 61730
  • IEC 61215 

För att säkerställa att det som specificeras i produktbladet stämmer under testförhållanden testas solcellsmodulerna av ett certifieringsorgan, vilket också är hur ett certifikat tilldelas. Modulerna testas även hur beständiga de är under extrema klimat – vilket simuleras i labbmiljö – samt hur snabbt de degraderas.

På produktbladet för solpanelerna bör även certifieringsorganet stå, alternativt att det ska vara möjligt att identifiera digitalt. 

3. Kilowattpris: Kolla upp priset per watt


När du ska jämföra olika solpanelers lönsamhet är det viktigt att ha koll på hur mycket el de kommer generera visavi pris. Hur mycket el en solpanel genererar per watt och år varierar beroende på hur stora och kraftiga de är. 

Branschstandard är att jämföra solcellspris per (kilo)watt. En vanlig missuppfattning är att verkningsgraden påverkar lönsamheten. Dock räknas verkningsgraden redan in när panelens effekt tas fram. Det avgör alltså hur många watt man får ut per panel och inte hur mycket el du får ut per watt. 

Solpanelernas verkningsgrad påverkas av vilket väderstreck de är placerade i och lutningen på taket eller markställningen. Högre verkningsgrad leder också till att andra kostnader blir lägre.

4. Garanti: Läs på om prestanda och produktgarantier


Att solpaneler har en produktgaranti är standard, vilken kort beskrivet innebär att de bör leverera visst mycket under visst antal år. Vanligtvis 10-15 år eller längre beroende på fabrikat. 

Garantierna kan dock variera. Produktgarantier för exempelvis glas/glas-paneler kan vara uppåt 30 år. De innebär inte att det är så länge respektive panel håller i praktiken, då solpaneler i allmänhet har en livslängd på över 25 år.

Som med andra ting, så degraderar även solceller och blir med tiden mindre effektiva. Därav är det också standard med “effektgaranti” där tillverkaren anger hur mycket man över tid kan förvänta sig att panelen presterar. I vilken takt degraderingen sker kan däremot skilja märken emellan och likaså med garantierna. 

5. Design: Jämför solpanelernas olika utseenden


De två vanligaste solcellstyperna består av polykristallint och monokristallint kisel. Att säga något generellt gällande vilken solcellsteknik som är den bästa – eller det mest lönsamma – valet är dock svårt att säga något om. Kom ihåg att det framförallt handlar om priset per watt och prestandan.

De har olika solcellstekniker, vilket påverkar utseendet. Polykristallina solceller har en mörkblå ton medan monokristallina solceller är svarta i utseendet. Polykristallina solceller har generellt lite lägre verkningsgrad och är billigare än vad monokristallina solceller är.

Glas/glas-paneler har – som det låter – två sidor av härdat glas som omsluter de tunna kiselsolcellerna. Vanligt är att solpanelen annars har en framsida bestående av härdat glas respektive en baksida av plast – även kallad “folie”. Glas/glas-paneler finns både med och utan ram, till skillnad från glas/folie-paneler som alltid har en ram som vanligtvis brukar vara av aluminium.

Det finns också så kallade tunnfilmssolceller som är lättare i vikt och enklare att böja, så ska du exempelvis ha solceller på din bil är detta ett bra alternativ. Dessa är oftast svarta och är oftast integrerade solceller på tak- eller fasad. 

Tips!

Ta alltid professionell hjälp från början. På så vis kommer du att få bättre förståelse tidigt i processen samtidigt som du får en tydlig bild om vilka förutsättning ditt tak har, vad som är den bästa lösningen för dig och vad du kan förvänta dig av installationen.

Sammanfattning: De 5 punkterna i korthet


Det finns många saker att tänka på och att jämföra när man ska köpa solpaneler Dessa fem saker bör du tänka på:

 

  1. Börja med att se över ditt taks lutning och väderstreck. Olika tak är olika lämpade för solceller.
  2.  Tänk på att välja solpaneler med etablerade certifieringar.
  3. Priser på solpaneler och solcellsanläggningar jämförs enligt standard per watt.
  4. Prestanda och produktgarantier kan skilja sig åt. Kom ihåg att läsa även det finstilta.
  5. Valet av solcellsteknik påverkar anläggningens utseende.

Solenergi – den globala elmarknadens nya vinnare

Enligt en ny rapport från Internationella Energimyndigheten (IEA) beräknas utsläppen från energisektorn i år att minska med 7 procent till följd av coronapandemin. Men för att nå en koldioxidneutral värld 2050 krävs dramatiska åtgärder under de de närmsta tio åren. Den enda energikällan som har fortsatt att växa under 2020 är förnybar energi, vilket också är vad som gäller i framtiden.

Enligt rapporten är solenergin den globala elmarknadens stora vinnare, vilket Energimyndigheten styrker genom statistik över den stora ökningen av nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige under 2019.

 


Rapporten i 4 scenarier:

IEA:s rapport World Energy Outlook 2020 utgår från fyra scenarier:

⇒  Ett scenario med de regelverk och målsättningar som redan finns på plats och
att pandemin klingar av.

⇒  Ett scenario med de regelverk och målsättningar som redan finns på plats,
men med en mer långsam återhämtning efter pandemin.

⇒  Ett scenario med hållbar utveckling och där målen i Parisavtalet nås.

⇒  Ett scenario där världens siktar på koldioxidneutralitet till år 2050.

 En tydlig följd av coronapandemin är efterfrågan på energi som globalt sett har minskat med 5 procent. Mest har efterfrågan på kol och olja minskat på 7 och 8 procent. Det enda energislag som har ökat något är förnybart.

Nedgången, som rapporten från Internationella Energimyndigheten (IEA) visar på, har medfört att energirelaterade utsläpp av växthusgaser under 2020 kommer att minska med 7 procent och därmed ligga på ungefär samma nivå som för tio år sedan.

Historisk möjlighet i övergången till en grönare framtid

 

Det konstateras att de närmsta tio åren kommer att vara avgörande för att öka takten i övergången till grön energi samt för att få en strukturell minskning av utsläppen. 

De gigantiska summor som nu satsas på en ekonomisk återhämtning efter pandemin är en historisk möjlighet att öka takten i en övergång till en grönare och mer motståndskraftig energiframtid. 

 

”De beslut som fattas idag kommer att ha betydelse för kommande generationer”,

understryker rapporten.

Solenergi blir den stora vinnaren på den globala elmarknaden


Vad som är tydligt är att den gemensamma nämnaren för de olika scenarierna är förnybar energi. I det scenario som utgår ifrån dagens målsättningar och regler kommer förnybar energi att stå för 80 procent av ökningen i elproduktionen under de närmsta tio åren. Förnybart kommer att gå om kol som huvudkälla för elproduktion redan om fem år.

Som den största källan till förnybar energi totalt sett fortsätter vattenkraft att vara den största källan. Vad gäller tillväxt är det däremot solenergi som är huvudkällan, följd av land- och havsbaserad vindkraft.

 

”Solenergi blir den nya kungen av den globala elmarknaden. Utifrån de politiska riktlinjer som finns idag är solenergin på väg att sätta nya rekord i utbyggnad varje år efter 2022.”

– Fatih Birol, IEA.


I de flesta länder är solcellsanläggningar billigare än vad nya kol- eller gaskraftanläggningar är och solenergiprojekt leder till bland de billigaste energikostnaderna någonsin.

Så har solenergin utvecklas i Sverige

Kollar man på Sverige har allt fler fått upp ögonen för solenergi och vilka fördelar som finns med solceller på taket.

Enligt statistik från Energimyndigheten steg antalet nätanslutna solcellsanläggningar med nästan 19.000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44.000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. En ökning som också blev tydlig var den installerade effekten som uppgick till 698 MW, vilket är en ökning på cirka 70 procent under bara ett år.

Ökningen som Energimyndighetens statistik visar på i kombination med rapporten från IEA är glädjande siffror. 

 

”Om regeringar och investerare anstränger sig mer när det gäller ren energi i linje med vårt scenario där ambitionerna har skärpts för att var hållbar, kan tillväxten av såväl solenergi som vindkraft bli än mer spektakulär och enormt viktig för att bemästra den globala klimatutmaningen.”

– Fatih Birol, IEA.

 

Under hösten presenterade den svenska regeringen ett förslag om att från och med 2021 införa ett ROT-avdrag på 15% av material- och installationskostnaden för solceller som installeras av privatpersoner.

Att omställningen till hållbar energi görs enkel är nödvändigt för att fler ska välja det och att vi tillsammans ska uppnå de globala klimatmålen. Förslaget om det nya avdraget är positivt, då det innebär att köparen skulle få direkt del av skattelättnaden samtidigt som det möjliggör det för fler privatpersoner att välja solenergi.

Dramatiska åtgärder nödvändiga för att nå en koldioxidneutral värld 2050

För att nå en koldioxidneutral värld 2050 krävs dramatiska åtgärder under de de närmsta tio åren, bland annat: 

 

⇒  Att reducera utsläppen med 40 procent till 2030 skulle till exempel kräva att närmare 75 procent av den globala elproduktionen kom från källor med låga utsläpp. Det motsvarar en ökning från 40 procent 2019.

⇒  Att över 50 procent av den globala försäljningen av personbilar skulle behöva vara elektriska år 2030. Det motsvarar en ökning från 2,5 procent 2019.


Detta skulle även kräva att alla är med – såväl investerare, energibolag och regeringar som medborgare.

Rapporten trycker på att regeringar just nu har en unik möjlighet att agera och därefter leda vägen för andra genom att bland annat ha en strategisk vision, uppmuntra innovationer och skapa incitament för konsumenter.

 

Källor:

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/solcellsstatistik-2019–nu-finns-44-000-solcellsanlaggningar-i-sverige/

https://www.dn.se/sverige/darfor-blir-solenergi-den-nya-kungen-pa-elmarknaden/