Elavtal med timdebitering

Timprisavtal passar dig som är engagerad i din elanvändning och har möjlighet att anpassa din förbrukning över dygnet. Med ett timprisavtal betalar du marknadspris för el per timme för aktuellt elområde och kan spara pengar genom att förbruka el då priset är som lägst.

Så skaffar du ett timprisavtal

Kontakta oss på kundservice@utellus.se eller 0771-81 87 00 så skickar vi ett timprisavtal till dig som du signerar med BankID. Vi ansöker därefter om timmätning hos ditt nätbolag som gör beställningen kostnadsfritt. Nätbolaget kan ha upp till tre månaders leveranstid för mätarbytet.

När är elpriset som lägst?

Elpriset är som lägst från sen kväll till tidig morgon samt på helger då färre personer förbrukar el samtidigt. Om du har möjlighet att anpassa din elförbrukning till nattetid eller helg så kan du få ner elkostnaden med 5-10%.

Så mycket kostar det med timdebitering

Du betalar rörligt pris per timme som viktas mot ditt hushålls förbrukning samt Utellus påslag på 3 öre/kWh. Morgondagens elpriser presenteras på Nord Pool vid kl. 13:00 varje dag.

Miljömedveten med timprisavtal

El köps och säljs baserat på tillgång och efterfrågan. De flesta använder som mest el på morgonen och kvällen. Det innebär att det köps in mer el under dessa tider och elen blir dyrare. Om det då inte finns tillräckligt med el på elnätet köps el in från våra grannländer och då kommer elen oftast från kol- och kärnkraft. Genom att förbruka el då den är som billigast gör du alltså dessutom en god gärning för miljön!