Våra skyldigheter

Som kund hos Utellus vill vi så klart att du ska vara nöjd. Om vi inte uppfyller dina förväntningar eller om du har åsikter på vår hantering av ett ärende kan du föra fram dina synpunkter på flera sätt. I första hand vill vi att du kontaktar vår kundservice på telefon 0771-818 700 eller mail kundservice@utellus.se

 

Extern konsumentrådgivning
Vill du få opartisk rådgivning eller hjälp med att få ett ärende prövat finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Exempelvis kan du kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. Läs mer om dina rättigheter och tips om vart du kan vända dig för opartisk rådgivning.


Vår integritetspolicy
Utellus värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Ta gärna del av vår Integritetspolicy för information om hur vi sparar och hanterar dina personuppgifter, dina rättigheter och allt som rör din integritet och trygghet hos oss.


Avtalsvillkor elkund
PrivatNäringsidkare

Allmänna avtalsvillkor
PrivatNäringsidkare