Vindandelar

Kontakta kundservice@utellus.se för att få en digital blankett som avser vindandelar eller skriv ut och skicka in originalet per post.

Medlemsansökan
Privat, Företag

Överlåtelse vindandelar
Blankett

Flytt av vindandelar
Blankett

Solceller

Kontakta sol@utellus.se för att få en digital blankett som avser solceller eller skriv ut och skicka in originalet per post.

Tilläggsavtal
KonsumentNäringsidkareBRF

Tilläggsavtal premium
Tecknas när du installerar solceller genom Utellus.
Avtalsvillkor: KonsumentNäringsidkareBRF