Blanketter

Ska du anmäla en flytt, överlåta dina vindandelar eller sälja solel? Här hittar du de vanligaste blanketterna. Vill du ha en blankett för digital signering? Kontakta kundservice@utellus.se så hjälper vi dig.

Vindandelar

Medlemsansökan
Skickas per post i original.
Privat, Företag

Överlåtelse vindandelar
Skickas per post i original med två signaturer.
Blankett

Flytt av vindandelar
Går bra att skicka per post eller mail. Läs mer om vad du behöver tänkta på vid flytt.
Blankett

Solceller

Tilläggsavtal premium
Tecknas när du installerar solceller genom Utellus.
Avtalsvillkor: KonsumentNäringsidkareBRF

Tilläggsavtal
Kontakta sol@utellus.se för att få en blankett för digital signering.
KonsumentNäringsidkareBRF

Fullmakt
Signeras digitalt med BankID. Kontakta sol@utellus.se för att få en blankett.
Privat, BRF, Näringsidkare

Informationsblad
Utellus broschyr om vår helhetslösning för solceller.