Solivind El Ekonomisk Förening

När du blir delägare i de vindkraftverk som Utellus administrerar blir du samtidig medlem i Solivind El Ekonomisk Förening.

Solivind El Ekonomisk Förening har ingen egen anställd personal. För att göra det enkelt och tryggt att äga vindkraft hanterar OX2 och Utellus både vindkraftverken och administrationen av föreningen.

Styrelse

Föreningen har en professionell styrelse som består av medlemmar i föreningen med kompetens och erfarenhet att styra verksamheten på bästa sätt. Styrelsen väljs på föreningsstämman och består 2017 av:

Anders Malmström, Ordförande
Advokat och delägare i Advokatfirman DLA Piper. Anders har en gedigen kunskap och erfarenhet i juridiska frågeställningar, bland annat kopplat till ekonomiska föreningar.

Staffan Appelros
VD i två egna bolag inom cleantech och mikrovågsteknik. Staffan har stor kunskap om politiska processer då han varit aktiv politiker både inom Region Skåne och som riksdagsledamot.

Björn-Åke Wilsénius
Tidigare vice vd i Handelsbanken och chef för Handelsbanken Norge, samt bland annat styrelsemedlem i Bergen Energi AS under många år. Björn-Åke har därmed stor kunskap om finansiella frågor och energifrågor.

Amanda Wennberg
Marknadsdirektör på CCS Healthcare och innan dess affärsområdeschef på analys- och strategiföretaget United Minds.

Johan Ihrfelt
Grundare samt koncern-vd för OX2. Johan har djup kunskap om förnybar elproduktion och över 20 års erfarenhet av att starta, bygga och utveckla verksamheter inom branscher i förändring.

Årsredovisning, Stadgar och Föreningsstämma

Årsredovisning
Här kan du ladda ner Solivind El Ekonomisk Förenings Årsredovisning 2016

Utskriftsvänlig version

Stadgar
Föreningens stadgar hittar du här.

Föreningsstämma

Läs mer om och anmäl dig till föreningsstämmann 2018 här!

Här finner du handlingarna till föreningsstämman 2017. Kontakta gärna kundservice om du vill ha material från tidigare år.

Kallelse/dagordning
Valberedningens förslag
Förslag nya stadgar
Årsredovisning 2016