Solivind El Ekonomisk Förening

När du blir delägare i de vindkraftverk som Utellus administrerar blir du samtidig medlem i Solivind El Ekonomisk Förening som är Sveriges största vindkraftskooperativ med över 4000 medlemmar. Idag har vi nio andelsägda verk i drift.

Solivind El Ekonomisk Förening har ingen egen anställd personal. För att göra det enkelt och tryggt att äga vindkraft hanterar OX2 TCM och Utellus både vindkraftverken och administrationen av föreningen.

Styrelse

Föreningen har en professionell styrelse som består av medlemmar i föreningen med kompetens och erfarenhet att styra verksamheten på bästa sätt. Styrelsen väljs på föreningsstämman och består 2020 av:

Christina Hillforth, Ordförande
Har stor erfarenhet av etablering och drift av vindkraft genom bl.a. Vindins verksamhet i Finland. Hon har även varit Energy Director på Akzo Nobel och har under många år arbetat med och varit drivande i frågor som rör hållbarhet. Christina har stor erfarenhet av styrelsearbete, inom bl.a. vindkraftsområdet.

Saira Alladin
Enhetschef för Asset Operations & Maintenance inom Vattenfall Eldistribution. Saira har stor erfarenhet av elmarknaden och tar med sig en omfattande erfarenhet till styrelsen. Saira var 2017 nominerad till priset som Årets Kraftkvinna och röstades fram som en av de tre viktigaste kraftkvinnorna i Sverige. Saira har också utsetts till Årets kvinnliga förebild 2019, priset delades ut under Universums Talent Excellence Awards.

Staffan Appelros
VD i två egna bolag inom cleantech och mikrovågsteknik. Staffan har stor kunskap om politiska processer då han varit aktiv politiker både inom Region Skåne och som riksdagsledamot.

Johan Ihrfelt
Grundare samt koncern-vd för Peas Industries. Johan har djup kunskap om förnybar elproduktion och över 20 års erfarenhet av att starta, bygga och utveckla verksamheter inom branscher i förändring.

Anders Lissåker
Anders har arbetat med marknadsföring på Volvo Cars, med inriktning mot Internationell IT och CRM-frågor. Anders har suttit i flera olika styrelser via Svenska skidförbundet och även sedan 10 år i det listade bolaget Appspotrs styrelse.

Hans-Otto Scheck
Hans-Otto har arbetat med vindkraftsforskning, satellitnavigation, mikrovågsteknik och telekommunikation. Under de senaste tolv åren har Hans-Otto varit specialist för energieffektivitet och miljöpåverkan av telekomutrustning och alternativ energiförsörjning för telekomutrustning.

Jan-Olof Lönnblom
Jan-Olof har arbetat större delen av sitt liv på Ericsson internationellt med allt från teknik, till design och nu de senare åren som marknadschef på olika marknader. Jan-Olof har suttit i flera olika klubbstyrelser och i styrelsen för Företagsekonomiska Institutet.

Handlingar från föreningsstämman 2020

Solivind Årsredovisning 2019

Föreningens stadgar

Protokoll från stämman

Protokoll från stämman, med signaturer

Kallelse Solivind El Ekonomisk Förening Föreningsstämma 2020

Valberedningens förslag

Motioner