Solivind El Ekonomisk Förening

När du blir delägare i de vindkraftverk som Utellus administrerar blir du samtidig medlem i Solivind El Ekonomisk Förening.

Solivind El Ekonomisk Förening har ingen egen anställd personal. För att göra det enkelt och tryggt att äga vindkraft hanterar OX2 och Utellus både vindkraftverken och administrationen av föreningen.

Styrelse

Föreningen har en professionell styrelse som består av medlemmar i föreningen med kompetens och erfarenhet att styra verksamheten på bästa sätt. Styrelsen väljs på föreningsstämman och består 2018 av:

Björn-Åke Wilsénius, Ordförande
Tidigare vice vd i Handelsbanken och chef för Handelsbanken Norge, samt bland annat styrelsemedlem i Bergen Energi AS under många år. Björn-Åke har därmed stor kunskap om finansiella frågor och energifrågor.

Saira Alladin
Regionchef Kraftsystem på Sweco Energuide AB och ansvarar där för en verksamhet inom elnät och elmarknaden. Saira har stor erfarenhet av elmarknaden och tar med sig en omfattande erfarenhet till styrelsen. Saira var 2017 nominerad till priset som Årets Kraftkvinna och röstades fram som en av de tre viktigaste kraftkvinnorna i Sverige.

Christina Hillforth
Har stor erfarenhet av etablering och drift av vindkraft genom bl.a. Vindins verksamhet i Finland. Hon har även varit Energy Director på Akzo Nobel och har under många år arbetat med och varit drivande i frågor som rör hållbarhet. Christina har stor erfarenhet av styrelsearbete, inom bl.a. vindkraftsområdet.

Staffan Appelros
VD i två egna bolag inom cleantech och mikrovågsteknik. Staffan har stor kunskap om politiska processer då han varit aktiv politiker både inom Region Skåne och som riksdagsledamot.

Amanda Wennberg
Marknadsdirektör på CCS Healthcare och innan dess affärsområdeschef på analys- och strategiföretaget United Minds.

Johan Ihrfelt
Grundare samt koncern-vd för OX2. Johan har djup kunskap om förnybar elproduktion och över 20 års erfarenhet av att starta, bygga och utveckla verksamheter inom branscher i förändring.

Årsredovisning, Stadgar och Föreningsstämma

Årsredovisning 2017
Föreningens stadgar

Föreningsstämma 2018
Kallelse/dagordning
Valberedningens förslag
Förslag nya stadgar
Protokoll