Solivind El Ekonomisk Förening

När du blir delägare i de vindkraftverk som Utellus administrerar blir du samtidig medlem i Solivind El Ekonomisk Förening som är Sveriges största vindkraftskooperativ med över 4000 medlemmar. Idag har vi nio andelsägda verk i drift.

Styrelsen för Solivind väljer Telge Energi som ny förvaltningspartner för föreningen

 

Kära andelsägare,

Styrelsen för Solivind har med stöd av Utellus branschexpertis och erfarenhet gjort en genomlysning av föreningens ekonomi och marknaden för vindandelar för att se hur vi kan stärka föreningens ekonomi, förbättra medlemmarnas villkor och säkra en stabil väg framåt för vår vindandelsförening.

Styrelsen har dessutom jämfört flertalet aktörer på marknaden för att hitta en ny förvaltningspartner till föreningen med syfte att sänka kostnader och samtidigt främja framtida vindandelsförsäljning. Vi har valt Telge Energi eftersom de delar våra värderingar kring hållbarhet, förnybar energi och de har dessutom lång erfarenhet av att förvalta en vindandelsförening. Tillsammans med Telge Energi kan vi skapa skalfördelar och positiva synergieffekter som möjliggör en kostnadssänkning för föreningen och samtidigt få igång en positiv försäljning av nya andelar.

Ändring av föreningens stadgar behövs i samband med bytet av förvaltningspartner i syfte att underlätta försäljningen av andelar. En extrastämma är kommer att äga rum den 13 januari 2021 för att ge alla medlemmar möjlighet att rösta om styrelsens förslag på stadgeändringar.

→ Du deltar i extrastämman här.

Styrelsen ser mycket fram emot detta nya samarbete.
Vänligen ta del av närmare information och vanliga frågor i PDF:en som du finner i länken nedan.

Hälsningar,
Styrelsen för Solivind El Ekonomisk Förening

 

→ Solivind – Information om ny förvaltningspartner och extrastämma

→ Klicka här för att anmäla dig till extrastämman senast 11 januari

 


Så ansluter du:

Vid anslutning får du tre alternativ att välja mellan. Till stämman rekommenderar vi att du ansluter via webbläsaren. Se markerat alternativ enligt bilden ovan.

Du kan ansluta till stämman direkt och från vilken enhet som helst, oberoende av om du har ett Teams-konto eller inte. Om du inte har något konto följer du bara anvisningarna för att ansluta som gäst. Du kan läsa mer om hur du gör här.

Kom ihåg att ange ditt för- och efternamn. Det är välkommet att ansluta med video för att vi alla ska kunna se varandra. Däremot får du inledningsvis gärna stänga av micken genom att välja Ljud av. Detta för att undvika att ljudet från allas olika enheter stör ordningen i början av stämman.

Så fungerar röstningen:

Röstningen kommer därefter att ske via digital handuppräckning. Detta gör du genom symbolen som är formad som en hand längs ned i bild.

 


 

Solivind El Ekonomisk Förening har ingen egen anställd personal. För att göra det enkelt och tryggt att äga vindkraft hanterar OX2 TCM och Utellus både vindkraftverken och administrationen av föreningen.

Styrelse

Föreningen har en professionell styrelse som består av medlemmar i föreningen med kompetens och erfarenhet att styra verksamheten på bästa sätt.

Styrelsen väljs på föreningsstämman och består 2020 av:
Christina Hillforth, Ordförande
Saira Alladin
Staffan Appelros
Johan Ihrfelt
Anders Lissåker
Hans-Otto Scheck
Jan-Olof Lönnblom

Handlingar från föreningsstämman 2020

Solivind Årsredovisning 2019

Föreningens stadgar

Protokoll från stämman

Protokoll från stämman, med signaturer

Kallelse Solivind El Ekonomisk Förening Föreningsstämma 2020

Valberedningens förslag

Motioner