Solivind El Ekonomisk Förening

När du blir delägare i de vindkraftverk som Utellus administrerar blir du samtidig medlem i Solivind El Ekonomisk Förening som är Sveriges största vindkraftskooperativ med över 4000 medlemmar. Idag har vi nio andelsägda verk i drift.

Solivind El Ekonomisk Förening har ingen egen anställd personal. För att göra det enkelt och tryggt att äga vindkraft hanterar OX2 och Utellus både vindkraftverken och administrationen av föreningen.

Styrelse

Föreningen har en professionell styrelse som består av medlemmar i föreningen med kompetens och erfarenhet att styra verksamheten på bästa sätt. Styrelsen väljs på föreningsstämman och består 2019 av:

Björn-Åke Wilsénius, Ordförande
Tidigare vice vd i Handelsbanken och chef för Handelsbanken Norge, samt bland annat styrelsemedlem i Bergen Energi AS under många år. Björn-Åke har därmed stor kunskap om finansiella frågor och energifrågor.

Saira Alladin
Enhetschef för Asset Operations & Maintenance inom Vattenfall Eldistribution. Saira har stor erfarenhet av elmarknaden och tar med sig en omfattande erfarenhet till styrelsen. Saira var 2017 nominerad till priset som Årets Kraftkvinna och röstades fram som en av de tre viktigaste kraftkvinnorna i Sverige. Saira har också utsetts till Årets kvinnliga förebild 2019, priset delades ut under Universums Talent Excellence Awards.

Christina Hillforth
Har stor erfarenhet av etablering och drift av vindkraft genom bl.a. Vindins verksamhet i Finland. Hon har även varit Energy Director på Akzo Nobel och har under många år arbetat med och varit drivande i frågor som rör hållbarhet. Christina har stor erfarenhet av styrelsearbete, inom bl.a. vindkraftsområdet.

Staffan Appelros
VD i två egna bolag inom cleantech och mikrovågsteknik. Staffan har stor kunskap om politiska processer då han varit aktiv politiker både inom Region Skåne och som riksdagsledamot.

Amanda Wennberg
Head Of Digital på Karo Pharma och CEO på Independent Beauty Sweden. Innan dess Marknadsdirektör på CCS Healthcare och affärsområdeschef på analys- och strategiföretaget United Minds.

Johan Ihrfelt
Grundare samt koncern-vd för Peas Industries. Johan har djup kunskap om förnybar elproduktion och över 20 års erfarenhet av att starta, bygga och utveckla verksamheter inom branscher i förändring.

Handlingar från föreningsstämman 2019

Årsredovisning 2018
Föreningens stadgar
Protokoll från stämman
Kallelse Föreningsstämma Solivind El Ekonomisk Förening 2019
Förslag från valberedningen
Motion (inkom 2019-01-15)
Motion (inkom 2019-04-04)