Kallelse till Föreningsstämma för Solivind 2020

Styrelsen välkomnar medlemmar på ordinarie föreningsstämma kl. 16-18 den 16 juni 2020.

Under rådande situation med viruspandemin Covid-19 följer styrelsen myndigheternas rekommendationer noga gällande folksamlingar och möten. Av denna anledning har alla kringliggande arrangemang ställts in och styrelsen kan välkomna max 50 gäster till den fysiska stämman. Styrelsen har därför beslutat att tillåta e-poströstning på förhand för de medlemmar som ej vill/kan delta fysiskt.

Vad: Styrelsen i Solivind El Ekonomisk Förening kallar till ordinarie föreningsstämma

Tid: kl. 16:00 den 16 juni 2020 

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, 117 61 Stockholm

Registreringen är öppen mellan kl. 15:30 – 15:45 och antalet deltagare är begränsat till 50 personer. Vi har kortat ner registreringstiden och alla medlemsaktiviteter är tyvärr inställda detta år. 

Närvaro på stämman anmäls senast den 9 juni via länk längre ner på denna sida och principen först till kvarn gäller för att säkerställa att vi följer myndigheternas rekommendationer om att minimera smittspridning. 

För att göra röstningsprocessen så demokratisk som möjligt för de medlemmar som inte kan delta fysiskt (i enlighet med tillfällig lag för att underlätta föreningsstämmor) kan röstning ske via e-post innan stämman. Se separat blankett med instruktion kring e-poströstning i listan nedan.

Välkommen att ta del av årsredovisning 2019 och övriga handlingar:

Dagordning 16 juni
Solivind årsredovisning 2019 (bilaga 1)
Motioner (bilaga 2)
Valberedningens förslag (bilaga 3)
Blankett för epoströstning (bilaga 4)

Övrig information: 

Den medlem som önskar närvara genom ombud ska inkomma med undertecknad fullmakt för ombudet i original senast på anmälningsdatum, dvs. den 9 juni, och ombudet ska även ta med sig en kopia på fullmakten till stämman.

Har du några frågor du önskar att vi tar upp på stämman? Anmäl det till oss på kundservice@utellus.se senast den 9 juni. Det ger oss bra möjlighet att komma med fulltäckande och välinformerade svar.

Kommande viktiga datum: 

9 juni – Sista dagen att anmäla närvaro på stämman. Oss tillhanda-datum för röstning och fullmakter

16 juni – Årets föreningsstämma äger rum på Lustikulla konferens kl. 16-18, Liljeholmsvägen 18, 117 61 Stockholm

Välkomna! 

Styrelsen i Solivind El Ekonomisk Förening, Ordf. Björn-Åke Wilsénius

Tveka inte att höra av er om ni har frågor!
kundservice@utellus.se
0771 -81 87 00

Anmälan till Solivinds föreningsstämma 2020

Välkommen att anmäla er till den fysiska stämman den 16 juni, först till kvarn. Vi behöver din anmälan senast den 9 juni.

Genom att fylla i och skicka in dina uppgifter i detta formulär intygar du att du har läst och förstått vår Integritetspolicy.

Tack för din anmälan! En bekräftelse har skickats till din e-post.