Kallelse till extra föreningsstämma i Solivind El Ekonomisk Förening

 

Styrelsen i Solivind El Ekonomisk Förening kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma. Under rådande situation med viruspandemin Covid -19 följer styrelsen myndigheternas rekommendationer noga gällande folksamlingar och möten. Därav hålls extrastämman digitalt och länk kommer skickas ut till anmälda medlemmar senast dagen innan genomförande.

Tid: 15.00-17.00, datum: 13 januari 2021
Registrering och räkning av röstlängd sker kl 14.15-14.55
Plats: Extrastämman genomförs digitalt, länk kommer skickas ut till anmälda medlemmar senast dagen innan genomförande.

Dagordning

1. Val av ordförande
2. Val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Förslag till stadgeändring enligt Bilaga 1 avseende bl.a. justering av andelarnas storlek och styrelsesammansättning.
7. Övriga frågor
8. Stämmans avslutande

Bilaga 1: Förslag till stadgeändring

Förslag till stadgeändring inkl. ändringsmarkeringar

Bilaga 2: Blankett för e-poströstning 

Instruktion till blankett för e-poströstning, skriv ut blanketten, fyll i dina röster och scanna eller fota och skicka till kundservice@utellus.se senast den 11 januari.

Anmälan

Närvaro på stämman anmäls senast den 11 januari. Anmäl dig i formuläret nedan.

Övrig information

Den medlem som önskar närvara genom ombud skall inkomma med undertecknad fullmakt för ombudet i original senast på anmälningsdatum, dvs. den 11 januari. Fullmakt i original ska vara Utellus tillhanda 11 januari: Utellus AB, Box 2299, 10317 Stockholm.

Representanter från Telge Energi kommer finnas närvarande för att svara på eventuella frågor kring dem som företag, vindandelsförening, elavtal eller andra praktiska frågor.

Har du några frågor du önskar att vi tar upp på extrastämman? Anmäl det till oss på kundservice@utellus.se senast den 11 januari. Det ger oss bra möjlighet att komma med fulltäckande och välinformerade svar.

Välkomna!

Styrelsen i Solivind El Ekonomisk Förening
Ordf. Christina Hillforth

Anmälan till extra föreningsstämma

    Genom att fylla i och skicka in dina uppgifter i detta formulär intygar du att du har läst och förstått vår Integritetspolicy.

    Tack för din anmälan, en bekräftelse har skickats till din e-post.