Våra vindkraftverk

Idag har vi nio andelsägda verk i drift. Som medlem i vår icke vinstdrivande förening är du delägare i den samlade portföljen, det är bra eftersom vinden varierar på olika håll i Sverige. Med våra verk fördelade över landet sprider vi risken och får jämnare produktion från år till år.
andelsägd vindkraft

Svegström, Härjedalen
Vindkraftverket Svegström ligger utanför Sveg i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Verket var föreningens första och uppfördes 2007 och driftsattes i början av 2008. Områdets högsta punkt är cirka 700 meter över havet. Vindkraftverket är av typen Vestas V90 och har en installerad effekt om 2 MW.

Hedbodberget, Rättvik, 3 st
Hedbodberget ligger i Rättviks kommun i Dalarna ca 3,5 mil nordost om Rättvik. Landskapet utgörs av vågig bergkullterräng. Berget ingår i ett större område benämnt Oreskogen, som består av milsvida barrskogar med sjöar och myrmarker. Berget har en högsta punkt om cirka 490 meter över havet. Hela parken omfattar totalt 15 vindkraftverk av typen Vestas V90 om 2,3 MW/verk, varav föreningen äger tre. De två första driftsattes 2009 och ett ytterligare tillkom 2011.

Grötlingbo, Gotland
Vindkraftverken på Grötlingbo ligger längst söderut i Grötlingbo socken, på gränsen till Fide på Gotland. Närmaste bebyggelse finns på en knapp kilometer bort vid Domerarve i Grötlingbo. Anläggningen omfattar totalt två vindkraftverk av typen Vestas V90, varav föreningen äger ett som har varit i drift sedan 2009. Verkets installerade effekt är 1,8 MW.

Råshön, Krokom
Råshön ligger ca 3,5 km nordost om Änge samhälle i Krokoms kommun, Jämtlands län. Råshön utgör en skogsbeklädd höjdrygg med en högsta punkt om 650 meter över havet. Vindkraftverket står inte i någon större park utan är en solitär. Modellen är Vestas V90 och har en installerad effekt om 2MW.

Fallåsberget, Ockelbo, 3 st
Föreningens senast resta verk står på Fallåsberget, cirka 3 km väster om Lingbo i Ockelbo kommun, Gävleborgs län. Områdets högsta punkt ligger nära 300 meter över havet. Parken omfattar totalt tio vindkraftverk av typen Siemens SWT 101 på 2,3 MW vardera med en rotordiameter på 101 m och en tornhöjd på 100 m. Föreningen äger tre av verken, som stod klara 2013.

Produktion

 

Produktionen i föreningens verk varierar naturligtvis med hur mycket vind de får. Därför varierar produktionen från år till år. Den förväntade produktionen är beräknad utifrån ett snitt över en tjugoårscykel. Det blåser olika mycket varje år och en normal årsvariation i vindkraftsproduktionen är +/- 15 procent.